กลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ รับ 7000

กลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ รับ 7000

หลายคนใจจดใจจ่อรอการเปิดลงทะเลียน รายละเอียดคร่าวๆก่อนจะเปิดให้ลงทะเบียนหลังเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 19 ม.ค.นี้ กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท แบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน กลุ่มนี้จะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

กลุ่มผู้เข้าลงทะเบียนคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 13.8 ล้านราย ไม่เกิน 15 ล้านราย แต่จะต้องมาพิจารณาว่าจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะได้รับเยียวย า 3,500 บาทด้วยหรือไม่อีกครั้ง

กลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนใหม่ เป็นกลุ่มที่ไม่เคยมีฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย

กลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินเยียวย า 3,500 บาท เบื้องต้นจะมีการช่วยเหลือดูแลอยู่แล้ว

กลุ่มข้าราชการ 3 ล้านคน  พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ  กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน

กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งคลังจะมีเกณฑ์มาวัดว่ามีรายได้เท่าไหร่ ถึงจะไม่ได้รับเยียวย า 3,500 บาท โดยจะพิจารณาจาก บัญชีเงินฝาก รายได้เข้าออกต่อเดือน ฐานข้อมูลเสียภาษี เป็นต้น

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวย า 3,500 บาท

อาชีพอิสระ

เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่

กลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว การลงทะเบียนจะลงผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่าจะเปิดให้ลงได้ภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งรายละเอียดอาจจะไม่ยุ่งยากเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ดังนั้นวันที่ 19 ม.ค.นี้จะเข้าที่ประชุมครม.มีการหารือกันในเรื่องหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง รอกันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เราไม่ทิ้งกัน แจ้งข่าวเฟซบุ๊ก

siamplaza

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ