ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ปลดบุคคลนามสกุลดัง จากล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ ปลดบุคคลนามสกุลดัง จากล้มละลาย

เมื่อวันที่ 03/11/2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากการล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล. 3042/2557 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 21 กันย ายน 2558

ราชกิจจาฯ

ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายบุญส่ง นาควานิช เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาค 2558 นั้น ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจำเลยจากล้มลละลายไว้ บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้นายบุญส่ง นาควานิช ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ขอบคุณ ราชกิจจาฯ

เรียบเรียง mumkhao

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ