นายกรัฐมนตรี ชี้นำวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์กระทง ลดขยะสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ

นายกรัฐมนตรี ชี้นำวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์กระทง ลดขยะสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมผู้พิการ

วันนี้ ณ.เวลา 08.30 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภารกิจพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยร่วมประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการรณรงค์บริโภคข้าวเหนียว ของ กระทรวงพาณิชย์ และ นิทรรศการงานประเพณีลอยกระทรง ประจำปี 2563 โดยกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ร่วมประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายดอกแก้วกัลยา ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ที่ประดิษฐ์โดยผู้พิการ เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พร้อมกล่าวให้กำลังใจคนพิการ พร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์บริโภคข้าวเหนียว เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเหนียวตกต่ำ ปี 2563 เพิ่มช่องทางการตลาดและกระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า สินค้าใดก็ตามที่มีราคาตกต่ำก็ขอให้ช่วยกันบริโภค จับจ่ายใช้สอย ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งข้าวเหนียว เช่น ข้าวเหนียวนาปรัง พันธุ์สันป่าตอง สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังเยี่ยมชมบูธ ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เน้นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าแม้ว่า เทคโนโลยีจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ขอคนไทยอย่าลืมจารีตประเพณีอันดีงาม โดยเฉพาะเยาวชน คนรุ่นใหม่ขอให้ช่วยกันรักษา ต่อยอด วัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาไทย รวมถึงให้ช่วยกันรณรงค์ใช้วัสดุเหลือใช้ รวมทั้งส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 กระทง; เพื่อลดขยะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ