กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร้อยเอ็ด ร่วมพร้อมใจปกป้องสถาบันฯ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร้อยเอ็ด ร่วมพร้อมใจปกป้องสถาบันฯ

ชมรมกำนันผู้ใหญ้บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งกายสีกากีพร้อมเพียงกัน เดินเป็นขบวนจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ มายื่นหนังสือถึงผวจ. ที่ศาลากลางจังหวัด แสดงความจงรักภักดี พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ภาพจากTIGERNEWS

วันที่ 26 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ้บ้านจังหวัดร้อยเอ็ด จาก 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการแต่งเครื่องแบบสีกากีเดินเป็นขบวนจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถือพระบรมฉายาลักษณ์ และธงชาติไทยนำหน้าขบวนมายังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยื่นหนังสือประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

ภาพจากTIGERNEWS

นายทองศรี มีหินกอง กำนันตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ ตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้อ่านประกาศเจตนารมณ์ ดังนี้ ข้าพเจ้าในนามตัวแทนชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปกป้องบ้านเมืองมาเป็นเอกราชมิได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร ทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีแผ่นดินได้อาศัย

ภาพจากTIGERNEWS

ภาพจากTIGERNEWS

หลังจากเปิดเวทีปราศรัยแล้ว ก็ได้เคลื่อนขบวนจากลานสาเกตนคร เดินทางไป ที่ ศาลากลางจังหวัด พร้อมยื่นหนังสือการร่วมแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มารับหนังด้วยตนเอง ที่ บริเวณหน้าศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเดินทางกลับ และสลายการชุมนุม

ภาพจากTIGERNEWS

ภาพจากTIGERNEWS

ภาพจากTIGERNEWS

ปัจจุบันมีคนบางกลุ่มไม่สำนึกในบุญคุณ จาบจ้วง ก้าวล่วง ข้าพเจ้าในนามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวร้อยเอ็ดทุกคนขอแสดงความจงรักภักดีรวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรียกร้องบางกลุ่มที่กระทำมิอันควร ยุติการกระทำโดยเร็ว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ