3 กลุ่ม วันนี้เงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

3 กลุ่ม วันนี้เงินเข้าแล้ว อย่าลืมไปเช็ก

วันนี้แล้วนะครับ กดเงินกันได้เลย สำหรับแม่ๆที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้เตรียมตัวไปกดเงินกันได้เลย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 63 เพจ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิก าร จ่ายวันเดียวพร้อมกัน10 ส.ค.2563

การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิก าร เดือนสิงหาคม 63 เงินออกในวันที่ 10 สิงหาคมตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 เงินออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งเเต่เวลา 02.00 น.เป็นต้นไป 600 บาทต่อคน

จ่ายพร้อมกัน 3 กลุ่มเตรียมไปกดได้เลย

ทั้งนี้จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวย าให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยมอบให้รายละ 600 บาท ซึ่งสำหรับเดือนสิงหาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม

วันนี้เงินเข้าแน่นอน

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว4.0

siamplaza

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ