ผ่อนเฟส 3 เปิดโรงหนังใน นอกห้างฯ ปรับเวลาเคอร์ฟิว

ผ่อนเฟส 3 เปิดโรงหนังใน นอกห้างฯ ปรับเวลาเคอร์ฟิว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของCO VDI ที่มี พล อ สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. เป็นประธานประชุม และมีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ใน ศบค.

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจัดทำชุดความคิดเห็น เหตุผล ในการพิจารณากิจการและกิจกรรม ที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 และนำเสนอต่อศบค.ชุดเล็ก ที่ได้หารือร่วมกับผอ.ศบค.

ไปเมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้แล้วที่ทำเนียบ โดยมีการเสนอเรื่องการผ่อนปรนการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชั่วโมง จากเดิม 5 ทุ่ม ถึง ตี 4 เป็น จาก 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบแล้ว และจะนำเข้าขอมติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่จะประชุมวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ยังจะมีการผ่อนคลายโดยปรับเวลาการปิดห้างสรรพสินค้า จากเดิม ที่ปิดในเวลา 20.00 น. มาเป็นปิดในเวลา 21.00 น. และให้ร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดบริการได้เพิ่มเติม และยังจะมีการผ่อนปรนโดยอนุญาตให้ร้านนวดแผนไทย กลับมาเปิดให้บริการได้ ส่วนร้านตัดผม อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการเพิ่มเติมจากเดิม มาเป็น ให้สามารถทำสีผมได้ด้วยแต่ต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด และจะอนุญาตให้จัดงานแสดงสินค้าในพื้นที่ไม่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร

เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงโรงแรมสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ อย่างไรก็ตามจะมีการเสนอให้ศบค.พิจารณาถึงการอนุญาตนั่งรับประทานอาหารภายในร้าน ด้วยกัน สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มประมาณ 4ถึง6 คนอีกด้วย ด้าน พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การเสนอผ่อนปรนในระยะที่ 3 ที่ให้ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 29 พฤษภาคมนั้น จะมีการเสนอให้ผ่อนปรนโรงภาพยนตร์ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรงละคร โรงมหรสพด้วย

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ