รัฐ เตือน เดือนหน้าอย่าใช้ไฟฟ้าเพลิน

รัฐ เตือน เดือนหน้าอย่าใช้ไฟฟ้าเพลิน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ทางภาครัฐได้มีมาตรการในการลดค่าไฟ เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะคิดค่าไฟตามฐานเดือนกุมพาพันธ์ แต่ลาสุด มีรายงานว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังไม่มีนโยบายต่ออายุมาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้า 3 เดือนที่จะครบกำหนดในเดือน พฤษภาคมนี้ออกไปอีก ทั้งการยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน และส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟเท่ากับยอดการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนลด 50 เปอร์เซ็นต์

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 800 ถึง 3000 หน่วย และส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3000 หน่วย รวมทั้งการลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิ ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มลงอีก 3 เปอร์เซ็นต์ ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือนมิถุนายน

แม้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์เร่งด่วน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน ก็ตาม

เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประชาชนเริ่มใช้ไฟฟ้าลดลง สภาพอากาศไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนเดือนเมษายน ที่ประชาชนใช้เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ค่าไฟฟ้าแพง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือ เพราะพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน ตามนโยบายรัฐบาล ทำให้การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น หลายบ้านถูกคิดค่าไฟแบบอัตราก้าวกระโดด ดังนั้น ในเดือนมิถุนายนนี้ เมื่อมาตรการครบกำหนด การคิดค่าไฟฟ้าจะเข้าสู่ปกติ อยากเตือนให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่า เปิดดูคู่มือการประหยัดไฟฟ้า เพราะการช่วยลดค่าไฟฟ้าทั้ง 2 มาตรการก่อนหน้านี้

โดยเฉพาะมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรี และลดราคาค่าไฟฟ้า 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อดูแล 22 ล้านครัวเรือน ใช้วงเงินไปรวม 23688 ล้านบาท

ส่วนมาตรการลดค่าไฟฟ้า 3 เปอร์เซ็นต์ ใช้วงเงินไปรวม 5610 ล้านบาท รวมทั้งตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะไม่สูงเท่ากับเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม

ขอบคุณ กระทรวงพลังงาน

เรียบเรียง mumkhao

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ