คลังแนะ สินเชื่อฉุกเฉิน ทางรอดคนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียนรับ 5000

คลังแนะ สินเชื่อฉุกเฉิน ทางรอดคนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียนรับ 5000

วันที่ 1 เมษายน 2563 ทีมงานมุมข่าวได้รับรายงานว่า นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง ระบุถึงผู้ที่ไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติของการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามมาตรการของรัฐ ว่าสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19

โดยธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 40000 ล้านบาท แบ่งเป็นธนาคารละ 20000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10000 บาท เป็นเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก

ที่สำคัญคือไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ คุณสมบัติผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสาร แท็กซี่ สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและยื่นเรื่องออนไลน์ได้ทั้งสองธนาคาร

ส่วน โครงการสินเชื่อพิเศษ เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจาก CD 19 วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก CD 19 และภัยอื่นๆ ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ ธนาคารออมสินเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ