ลงทะเบียนรับ 15000

ลงทะเบียนรับ 15000

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เพจ ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวย าลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการจากปัญหาการแพร่ระบาดของ CO VID ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการชดเชยรายได้ 5000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เมย ถึงมิย 63 ที่จะครอบคลุมกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงผู้ส่งเงินประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มีค 63

ตั้งแต่เวลา 18จุด00 น ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียน ใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ เพื่อระบบจะได้แจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิตามมาตรการให้แก่ท่านผ่านทางข้อความ SMS ได้ ในส่วนของการรับเงินเยียวยา จะสามารถรับได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือบัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลที่นำมาลงทะเบียน หรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก ศดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

ทั้งนี้หากผู้ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02 111 1144

โพสต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ดีไม่มีการปิดลงทะเบียน สามารถลงได้เรื่อยๆ ขอให้ได้กันทุกคนครับ

ขอบคุณ ศดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ