ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม เพจ The Reporters ได้โพสต์ข้อความระบุว่า COVID 19 ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศแถลงการณ์คำสั่งและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามข้อ 10 วรรคสองของข้อกำหนดฯ จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารในพื้นที่ร่วมกันตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจรการเฝ้าระวังหรือสังเกตผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคตั้งแต่เวลา 00จุด00 น ของวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอให้ถือปฏิบัติตามประกาศแถลงการณ์คำสั่งและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ ข้อกำหนดข้อ 10 วรรคสอง ความว่า ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานครให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อนี้ ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง อาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เจ้าหน้ที่ กอ.รมน. หรืออาสาสมัครเพื่อปฏิบัติการร่วมกันก็ได้ และหากพบเห็นการกระทำดังกล่าวให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ของThe Reporters

อย่างไรก็ตามให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณ The Reporters

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ