ประกาศ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน

ประกาศ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ กรณีว่างงาน ลูกจ้าง พนักงาน ไทยคู่ฟ้า ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID- จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ได้ที่ คลิกลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

โพสต์ดังกล่าว

กรอกข้อมูลเข้ามาหน้าตาเวปไซด์จะเป็นหน้าตาแบบนี้

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

รายงานตัวผู้ประกันตน

กรอกข้อมูล

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับใครได้รับผลกระทบจาก CO VID ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยครับ

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ