ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยน รพ ได้แล้ว

ประกันสังคมจัดให้ ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยน รพ ได้แล้ว

สำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนและประสงค์อยากจะเปลี่ยน สถานที่รักษาใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธค 62 ที่ผ่านมา นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยน รพ ใหม่ได้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่นั้น

ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ในปี 2563 สามารถยื่นขอเปลี่ยน รพ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยผู้ประกันตน สามารถทำการเปลี่ยน รพ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

1 ยื่นแบบการเลือกสถานที่ในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส 9ถึง02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

2 ทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่ Applications sso Connect โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อ รพ ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยอีกว่า การเลือก รพ ในแต่ละครั้ง ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเองโดยให้คำนึงถึง ความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และ รพ ที่เลือกจะต้องเป็นสถานที่ในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยน รพ สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จาก รพ ตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพ จากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่สะดวก หรือโทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ