โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ร้อยตรี สุพจน์ ชิตรกุล

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ร้อยตรี สุพจน์ ชิตรกุล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ มีเนื้อหาว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ร้อยตรี สุพจน์ ชิตรกุล

เนื่องจากในขณะเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุพพลภาพจากการที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและคุ้มกันรถแทรกเตอร์ ถนนบ้านช่องช้าง - เหมืองทวด ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังมีการเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ซึ่ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ร้อยตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ พลทหารสุพจน์ ชิตรกุล สังกัดกองทัพบก ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ