ครม.เดินหน้า ปุ๋ยคนละครึ่ง โฆษกรบ. โต้ข้อครหาผูกขาด

ครม.เดินหน้า ปุ๋ยคนละครึ่ง โฆษกรบ. โต้ข้อครหาผูกขาด

วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งมาหารือ ตามมติ ครม.เมื่อ 25 มิถุนายน ที่รัฐบาลจะช่วยค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่ง ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท โดยหนึ่งรายไม่เกิน 20 ไร่ ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 4.6 ล้านราย และปรากฏว่าเมื่อมีมติออกไปแล้ว นายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลได้สะท้อนความคิดเห็นของชาวนากลับมา จึงได้นำประเด็นดังกล่าวมาหารือในวันนี้ โดยอยู่ในวาระอื่นๆ

นายชัย กล่าวว่า ความเห็นส่วนใหญ่ชาวนามองว่าปีที่ผ่านมาช่วยเหลือไร่ละไม่เกิน 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ เท่ากับช่วย 20,000 บาท แต่ครั้งนี้ช่วยไร่ละไม่เกิน 500 บาทและไม่เกิน 20 ไร่เท่ากับเหลือ 10,000 บาท น้อยลงไปกว่าครึ่ง และยังจ่ายเป็นค่าปุ๋ยเป็นเงินด้วย ส.ส.จึงเป็นกังวลว่าชาวนาจะผิดหวัง ดังนั้น ที่ประชุม ครม.จึงมีการถกเถียงกัน และในที่สุดก็ได้ตกผลึกข้อสรุปว่า กลุ่มชาวนามีจำนวนกว่า 4 ล้านกว่าครัวเรือน หรือ 20 กว่าล้านคน และราคาข้าวเปลือกไม่เคยดีเลย ชาวนาแทบไม่เหลืออะไรเลยทำให้รายได้ไม่พอยังชีพ

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ดังนั้นรัฐบาลจึงสนับสนุนตามมาตรการของปีที่แล้ว แต่ปีนี้ข้าวราคาดี จึงไม่ต้องพุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนเงินช่วยเหลือ จึงหันมาดูเรื่องภาคการผลิตและเสนอโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครั้งนี้ โดยมีปุ๋ยให้เลือก 15 สูตร และผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการก็ไม่ได้จำกัดอย่างที่ถูกครหา และยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่จริงที่ถูกวิจารณ์ว่าทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อคอรัปชั่นผูกขาดกับบริษัทเพียงไม่กี่ราย พร้อมยืนยันว่า ผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนกว่า 50 บริษัท และแต่ละพื้นที่ก็ไม่ได้เจาะจงว่า จะให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ขายให้กับชาวนา ซึ่งเปิดโอกาสให้ร้านค้าแต่ละพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นยืนยันว่าโครงการนี้ชาวนาเป็นผู้เลือกปุ๋ยเอง ดังนั้นที่ประชุม ครม.วันนี้ จึงยืนยันว่าการช่วยครั้งนี้เป็นคนละเรื่องกับรอบที่แล้ว และจะนำมาเปรียบเทียบกัน โดยไม่ใช่การนำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาแทน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ