ปิดฉากข้าว 10 ปี อคส. เปิดซองประมูล 6 บริษัท

ปิดฉากข้าว 10 ปี อคส. เปิดซองประมูล 6 บริษัท

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน ที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) กระทรวงพาณิชย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้มีการเปิดซองเสนอซื้อข้าว 10 ปี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า ตัวแทนบริษัทผู้ร่วมประมูล และสื่อมวลชน เข้าร่วม

โดยเมื่อช่วง 09.00-12.00 น. บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ 6 ราย จากทั้งหมด 7 รายได้เข้ามายื่นเสนอซื้อข้าว 10 ปี จำนวน 2 คลัง ได้แก่ คลังกิตติชัย หลัง 2 และ คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ทั้งนี้ จากทั้ง 6 บริษัท มีผู้ที่ยื่นประมูลทั้ง 2 คลัง จำนวน 4 ราย และยื่นประมูลคลังเดียว 2 ราย ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมการยื่นซองประมูลในครั้งนี้ คือ บริษัท อุบล ไบโอ เกษตร จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทมีการยื่นซองเสนอราคาสูงสุด ทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จ.กำแพงเพชร มูลค่ารวม 286,302,619.64 บาท แบ่งเป็น คลังกิตติชัย หลัง 2 ยื่นราคา 64,010,216.32 บาท และคลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 ยื่นราคาประมูลที่ 222,292,403.32 บาท โดยบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จ.กำแพงเพชร เป็นผู้ประกอบธุรกิจ จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร โดยขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สำหรับรายละเอียดการประมูลทั้ง 2 คลัง

คลังแรก คือ คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) มีรวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น 11,656 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ มีแต่ละบริษัทเสนอราคาดังนี้

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร มูลค่า 64,010,216.32 บาท เฉลี่ยราคา 19,070 บาทต่อตัน

บริษัท สหธัญ จำกัด จังหวัดนครปฐม มูลค่า 62,734,711.23 บาท เฉลี่ย 18,690 บาทต่อตัน

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท มูลค่า 60,482,800 บาท เฉลี่ย 18,019 บาทต่อตัน

บริษัท เอส.เอส.เอ็ม.อาร์.การเกษตร จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ มูลค่า 56,088,888 บาท เฉลี่ย 16,710.07 บาทต่อตัน

บริษัท บี เอ็น เค การเกษตร 2024 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ มูลค่า 53,705,477.77 บาท เฉลี่ย 16,000 บาทต่อตัน

บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี มูลค่า 40,980,000 บาท เฉลี่ย 12,208.81 บาทต่อตัน

ส่วน คลัง 2 คือ คลัง บจก.พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ทั้งหมด 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ มีแต่ละบริษัทเสนอราคาดังนี้

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร 222,292,403.32 บาท เฉลี่ยราคา 19,070 บาทต่อตัน

บริษัท ธนสรร ไรซ์ จำกัด จังหวัดชัยนาท มูลค่า 209,843,000 บาท เฉลี่ย 18,001.99 บาทต่อตัน

บริษัท ทรัพย์แสงทองไรซ์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี 182,046,000 บาท เฉลี่ย 15,617.35 บาทต่อตัน

บริษัท บี เอ็น เค การเกษตร 2024 จำกัด จังหวัดนครสวรรค์ 186,50,673.60 บาท เฉลี่ย 16,000 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผ่านเว็บไซต์องค์การคลังสินค้า

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ