คุณสมบัติและขั้นตอน การลงทะเบียน บ้านดีมีดาวน์ รอรับเงินได้เลย 50000

คุณสมบัติและขั้นตอน การลงทะเบียน บ้านดีมีดาวน์ รอรับเงินได้เลย 50000

หลังจากที่นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 26 พย 2562 เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ประกอบด้วยชุดมาตรการ 3 ชุด หนึ่งในนั้นก็คือ มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ในโครงการ บ้านดีมีดาวน์ โดยรัฐบาลจะช่วยผ่อนดาวน์ จำนวน 50000 บาท ต่อราย ผู้มีสิทธิ์ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1200000 บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ จำนวน 100000 ราย

คุณสมบัติ

1 มีสัญชาติไทย

2 คุณต้องอยู่ในระบบภาษีสรรพากร โดยมีรายได้ในปี 2561 ไม่เกิน 1จุด2 ล้านบาท หรือเดือนละ 100000 บาท

3 การกู้ร่วมจะดูรายได้ของผู้กู้หลักเท่านั้น

4 จะต้องเป็นการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่จากผู้ประกอบการที่เป็นผู้จัดสรร

5 จะเป็นการซื้อบ้านหลังที่เท่าไรก็ได้ ราคาเท่าใดก็ได้

หมายเหตุ คุณจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินและจดจำนองตั้งแต่วันที่ 27 พย 2562 จนถึงวันที่ 31 มีค2563

จำนวนเงินที่คุณจะได้

เงินผ่อนดาวน์รายละ 50000 บาท จำนวน 100000 ราย

วิธีลงทะเบียน

บ้านดีมีดาวน์ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 ธค 2562 เวลา 08 00 น จนถึง 31 มีค 2563 โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1 ผู้กู้หลักลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www บ้านดีมีดาวน์ com คนละ 1 สิทธิ์ หรือ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 สิทธิ์

2 กรณีที่คุณผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการฯ คุณจะได้รับ SMS ครั้งที่ 1 โดยคุณนำ SMS มาแสดงกับ ธอส หรือสถาบันการเงินอื่นๆ พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ เพื่อกู้ซื้อบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการจัดสรร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

3 ผู้กู้หลักได้รับอนุมัติ และทำนิติกรรมจำนอง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์กับ ธอส หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ระหว่างวันที่ 27 พย 62 31 มีค 63

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ และทำนิติกรรมจำนอง พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างวันที่ 27 พ ย 62 11 ธ ค 62 ต้องลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ 1 และติดต่อธนาคารเพื่อให้ความยินยอมในการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4 ธอส และสถาบันการเงินอื่นๆ ส่งข้อมูลผู้กู้หลัก เพื่อตรวจสอบด้านคุณสมบัติการขอสินเชื่อ หลังจากจดทะเบียนนิติกรรม พร้อมโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

5 คุณจะได้รับ SMS ครั้งที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 50000 บาท โดย ธอส จะโอนเงิน 50000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้หลักที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ผ่านระบบพร้อมเพย์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ