ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 34 ราย เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 34 ราย เป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 26 มี.ค. มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ทั้งนี้ ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จำนวน 34 ราย ดังนี้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ