10 อาชีพที่ เสี่ยงตกงานในปี 63 และจะหางานยากสุด

10 อาชีพที่ เสี่ยงตกงานในปี 63 และจะหางานยากสุด

ปัจจุบันอยู่ในยุครอยต่อของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีรูปแบบเดิม ทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระบวนการใหม่ ซึ่งมาพร้อมกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว ทุกอาชีพต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการถูกดิจิทัลดิสรัปชั่น หรือ digital disruption

 นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย มองว่า 10 อาชีพที่ีมีความเสี่ยงสูง และได้รับผลกระทบดิจิทัลดิสรัปชั่นในปีหน้า

1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตกยุค เช่น ซีดี ดีวีดี และสินค้าที่ไม่ได้ล้อไปตามเทคโนโลยี

2 กลุ่มสื่อสารมวลชนทุกแขนง เนื่องจากพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไปแล้ว

3 สถาบันการเงิน เพราะคนสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ ออนไลน์

4 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน แรงงานจะตกงานมากขึ้น เพราะรถยนต์ ใช้ชิ้นส่วนประกอบน้อยลง และเทคโนโลยีรถไฟฟ้าจะเข้ามามากขึ้น

5 อุตสาหกรรมค้าปลีก เพราะสามารถซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้

6 งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะถูกระบบเอไอ ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาทดแทนผ่านออนไลน์

7 อาชีพที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเกิดน้อยลง เข้าสู่โจทย์สังคมผู้สูงอายุแทน จึงกระทบกับหลายอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง ครู อาจารย์

8 นักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ อาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการ เพราะนำเทคโนโลยีเข้ามาทำงานแทน

9 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต อาชีพตรวจคุณภาพสินค้า ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยี

10 อาชีพขายตรง ขายประกัน

ขอบคุณที่มาจาก pptvhd36 com

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ