ชาวบ้านร้อง เจอพระเดินบิณฑบาตร ถวายอาหารไม่รับ ขอรับเป็นเงินสดนะโยม

ชาวบ้านร้อง เจอพระเดินบิณฑบาตร ถวายอาหารไม่รับ ขอรับเป็นเงินสดนะโยม

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นายอดุลย์ ศิริมันต์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้รับแจ้งจากประชาชนและนักท่องเที่ยวว่ามีกลุ่มพระสงฆ์ออกเดินบิณฑบาตร ที่ตลาดอินโดจีน ถนนสำราญชายโขง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ใส่ใส่บาตรและถวายอาหาร พระปฎิเสธ ขอรับเป็นเงินสด

หลังได้รับแจ้งจึงได้ออกตรวจสอบ และสอบถามข้อมูลพบกลุ่มพระดังกล่าวที่ท้ายตลาดอินโดจีน และเดินเข้าที่ร้านแมนมุกดา ร้านขายอาหารติดฝั่งแม่น้ำโขง จึงได้สอบถามข้อมูล และได้อธิบายความ เหตุผลที่ขอตรวจสอบ

จากการสอบถามพระสงฆ์ บอกว่า คณะพระสงฆ์กลุ่มนี้มาจากงานวัดพระธาตุพนม จะเดินทางกลับ จังหวัดขอนแก่น แล้วแวะมาตลาดอินโดจีน ส่วนที่ประชาชนร้องว่า ใส่บาตรแล้วไม่รับนั้น จริงเพราะมีของเต็มบาตรแล้ว ที่มาแถวนี้เพราะต้องการหาที่นั่งพักฉันอาหารเท่านั้น

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นรถตรวจการของเทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อไปส่งที่สถานีขนส่งผุ้โดยสารจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ฉันอาหาร ที่ บขส.มุกดาหาร แล้วให้กลับจังหวัดขอนแก่นต่อไป

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ