กยศ แจงแล้ว กรณีมีผู้กล่าวอ้างกู้เงินเรียนไม่ต้องจ่ายคืน ถ้าเปลี่ยนศาสนา

กยศ แจงแล้ว กรณีมีผู้กล่าวอ้างกู้เงินเรียนไม่ต้องจ่ายคืน ถ้าเปลี่ยนศาสนา

กลายเป็นประเด็นที่ผู้กู้ยืมกยศ สอบถามกันหนักมากและบางรายก็ได้เชื่อไปแล้ว กรณีที่มีผู้กล่าวอ้างว่า กู้เงินเรียนของกยศ ไม่ต้องจ่าย ถ้ายอมเปลี่ยนศาสนาจากกรณีนี้ที่มีผู้เผยแพร่คลิปในสื่อออนไลน์ตั้งข้อสงสัยวาทำไมผู้กู้ยืม กยศ.ต้องกู้ยืมผ่านธนาคารอิสลาม ทำไมไม่กู้ผ่านธนาคารออมสิน และหากยอมเปลี่ยนศาสนา แล้วกยศ จะยกหนี้ให้ จริงหรือไม่

กองทุนขอเรียนชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยได้ว่าจ้างธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถเลือกใช้บริการจากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามได้ โดยไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้กู้ยืม โดยกองทุนได้ว่าจ้างธนาคารกรุงไทย เป็นผู้บริหารจัดการเงินกู้ยืมตั้งแต่ปี 2539 และต่อมาได้เพิ่มธนาคารอิสลามเป็นผู้บริหารจัดการเงินกู้ยืมตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้กู้ยืม ซึ่งจากผู้กู้ยืมประมาณ 5 จุด 7 ล้านคนนั้น ใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทย 97เปอร์เซ็น และผ่านธนาคารอิสลาม 3 เปอร์เซ็น สำหรับกรณีที่มีการกล่าวว่าหากมีการเปลี่ยนศาสนาจะได้รับการยกหนี้นั้น กองทุนขอยืนยันว่าไม่มีข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และอาจจะทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน ทางกองทุนจึงขอเรียนมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ที่มา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ