ชัยธวัช รับทราบพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

ชัยธวัช รับทราบพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ผู้นำฝ่ายค้านแล้ว

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะว่าที่ผู้นำฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสานแจ้งเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านแล้ว และจะมีการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุม 604 ซึ่งเหตุที่จัดให้มีพิธีสนองพระบรมราชโองการในวันดังกล่าวนั้นเนื่องจากเป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร และในวันที่ 19 ธันวาคม ส่วนใหญ่แต่ละพรรคการเมืองจะประชุม สส.ของพรรค

โดยภารกิจแรกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านจะมีการประสานแกนนำพรรคการเมืองฝ่ายค้าน เพื่อประชุมหารือนัดแรกอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันก่อนที่จะปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ