ผู้โดยสารกุมขมับ จองตั๋วรถไฟแบบใหม่ มีเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่งคำนวณด้วย

ผู้โดยสารกุมขมับ จองตั๋วรถไฟแบบใหม่ มีเงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องเก่งคำนวณด้วย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศหลักเกณฑ์การจองตั๋วล่วงหน้า สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการที่จะจองตั๋วเดินทางรถไฟ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ประกอบด้วย

1.ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทาง น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ จองตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน

2.ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทาง ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึง 60 ของระยะทางขบวนรถ จองตั๋วล่วงหน้าภายใน 30 วัน

3.ผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทาง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ของระยะทางขบวนรถขึ้นไป จองตั๋วล่วงหน้าภายใน 90 วัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ยกตัวอย่าง หากผู้โดยสารเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-นครสวรรค์ ระยะทาง 246 กิโลเมตร ด้วยขบวนรถสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 751 กิโลเมตร ระบบจะคำนวณระยะทางเป็นร้อยละของระยะทางขบวนรถ

ดังนั้น เมื่อผู้โดยสารลงที่สถานีนครสวรรค์ จะมีระยะทางเท่ากับร้อยละ 32.75 ของขบวนรถสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ซึ่งจะสามารถทำการจองตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ การจองตั๋วเดินทางดังกล่าวเฉพาะจุดเริ่มต้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กำหนดวันข้างต้นให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือระบบจองตั๋วโดยสารออนไลน์ D-Ticket สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ