กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิ 1 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคดัง ซื้อเสียง

กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิ 1 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคดัง ซื้อเสียง

วันที่ 15 พฤศจิกายน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของน.ส.เกศกานดา อินช่วย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 16 กทม พรรคประชาธิปัตย์ และนางดวงฤดี พันธุ์สมตน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 73 (1)ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง พร้อมดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสอง หลังไต่สวนแล้วรับฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ 17 -19 เมษายน 66 ที่หมู่บ้านร่มทิพย์ ซ.หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางดวงฤดีผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งเป็นประธานหมู่บ้านร่มทิพย์ และเป็นผู้ช่วยหาเสียงของน.ส.เกศกานดา ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้ไปพบปะและติดต่อผู้ร้องที่บ้านเพื่อหารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจะให้เงินคนละ 500 บาทเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่น.ส.เกศกานดา

ต่อมาวันที่ 19 เมษายน ผู้ร้องได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนางดวงฤดี ขอให้ผู้ร้องจดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งให้แก่นางดวงฤดีแล้วจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรายชื่อละ 500 บาท พร้อมทั้งพูดขอให้ลงคะแนนให้แก่น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏตามคลิปบันทึกเสียงการสนทนา จากนั้นวันที่ 22 เมษายน ผู้ร้องได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แก่นางดวงฤดีจำนวน 4 รายชื่อผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยนางดวงฤดีแจ้งว่าให้มารับเงินสัปดาห์หน้า และวันที่ 25 เมษายน 66 นางดวงฤดีให้เงิน 2,000 บาทแก่ผู้ร้องเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏวิดีโอคลิปบันทึกเหตุการณ์ที่นางดวงฤดีเดินมาให้เงินแก่ผู้ร้องบริเวณรั้วหน้าบ้านของนางดวงฤดี เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการจดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนละ 500 บาทเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้กับน.ส.เกศกานดา ไม่ได้ปรากฏว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง แต่อย่างใด

อีกทั้งในวันเลือกตั้งผู้ร้องก็ไม่ได้ไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง อีกทั้งนางดวงฤดีให้ถ้อยคำรับว่าคลิปบันทึกเสียงและวิดีโอคลิปประกอบคำร้องเป็นเสียงของตนเอง

ส่วนน.ส.เกศกานดา ให้ถ้อยคำว่านางดวงฤดีเป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนเอง มีหน้าที่แจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครและร่วมเดินหาเสียงเลือกตั้งกับตน โดยในช่วงเวลาที่ตนไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งจะให้นางดวงฤดีหาเสียงเลือกตั้งเอง แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสอง รู้จัก สนิทสนมกันเป็นอย่างดี โดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นางดวงฤดี มีหน้าที่แจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและเดินหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับน.ส.เกศกานดา และในช่วงที่น.ส.เกศกันดา มิได้หาเสียงเลือกตั้งก็จะให้นางดวงฤดีหาเสียงเลือกตั้งเอง ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของน.ส.เกศกานดาและนางดวงฤดีจึงไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน กรณีนี้จึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าน.ส.เกศกานดา ก่อ หรือสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ นางดวงฤดี ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองซึ่งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561 มาตรา 73(1)ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้งส.ส.กทมเขตเลือกตั้งที่ 16 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน.ส.เกศกานดาไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของกกต.ยังได้สั่งให้มีการกันผู้ร้องในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อจากนางดวงฤดี ให้จดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตามพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. 2560 มาตรา 46 ประกอบระเบียบกกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี 2563 ข้อ 5 และข้อ 6 ด้วย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ