กรมทางหลวง เตรียมให้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

กรมทางหลวง เตรียมให้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รายงานว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดอัตราความเร็วถนน 4 ช่องจราจรขึ้นไป โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ว่า เบื้องต้น จากการลงพื้นที่สำรวจการใช้ความเร็วบนถนนสายหลัก พบว่า ถนน 4 ช่องขึ้นไปกว่าร้อยละ 60 ใช้ความเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เบื้องต้น กรมทางหลวงได้คัดเลือกเส้นทางนำร่องเป็นถนน ทล.หมายเลข 32 สายเอเชีย ช่วงบางปะอิน ถึง นครสวรรค์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นถนนที่มีเกาะกลางหลายรูปแบบ ทั้งแบบร่องกลาง แบบแบริเออร์ตลอดแนวเส้นทางแบ่งช่องจราจรชัดเจน และรถใช้ความเร็วค่อนข้างสูง เพราะกว่าร้อยละ 85 ของความเร็วรถเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 110 ถึง 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่องจราจรขวาสุด

ปัจจุบันถนนเส้นทางดังกล่าวได้ปรับปรุงขยายเป็น 6 ช่อง ไป 3 ช่อง กลับ 3 ช่อง โดยใช้แบริเออร์แบ่งช่องชัดเจน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ช่วง 50 กิโลเมตร แรก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 หลังจากนั้นระยะที่ 2 อีก 100 กิโลเมตร แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 64

ส่วนรูปแบบดำเนินการจะแบ่งการใช้ความเร็วเป็น 3 ระดับ คือ ช่องซ้ายสุด ไม่เกิน 80 กม.ต่อชม. ช่องกลางไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ ช่องขวาไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ขับขี่ เดินรถได้อย่างสมดุลกัน และมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น

สำหรับการขยายผลนำร่องความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กับเส้นทางอื่น ๆ เช่น ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 2 ถนนมิตรภาพ 3 ถนนสุขุมวิท และ 4 ถนนเพชรเกษม ขณะนี้มอบหมายให้สำนักงานสำรวจและออกแบบ เขตทางหลวง และแขวงทางหลวงที่รับผิดชอบพื้นที่ สำรวจถนนเพื่อนำข้อมูลมาพยายามปรับปรุงบางจุดที่ทำได้ก่อน

และมีบางจุดที่ทำไม่ได้ เช่น ถนนสุขุมวิทมีหลายเส้นทาง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ระยอง ประชาชนต้องใช้พื้นที่สองข้างทางจำนวนมาก และถนนเพชรเกษมดังนั้นอาจต้องต้องปรับสภาพถนนก่อน ขณะที่เส้นทางสายพหลโยธินและถนนมิตรภาพต้องสำรวจและหาแนวดำเนินการต่อไป

ที่มา thaipbs

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ