คลัง ประกาศแล้ว กรณีเรียกเก็บค่าลงทะเบียน ร้านค้าร่วมโครงการ เงินดิจิทัล 10,000

คลัง ประกาศแล้ว กรณีเรียกเก็บค่าลงทะเบียน ร้านค้าร่วมโครงการ เงินดิจิทัล 10,000

จากกรณีที่มีกระแส ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าในจังหวัดนครราชสีมาระบุว่า จะไม่เข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิท้ล 10,000 บาท เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาทด้วยนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กันยายน รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังยังไม่มีการเปิดให้ร้านค้าลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ

โดยหากจะรับลงทะเบียนร้านค้า กระทรวงการคลังก็จะใช้ฐานข้อมูลเดิมจากร้านค้าที่เคยอยู่ในโครงการ คนละครึ่ง และเปิดรับร้านค้าใหม่ โดยที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใดๆ เช่นเดียวกับโครงการรัฐที่ผ่านๆมา

อย่างไรก็ตาม หากมี บุคคลแอบอ้าง เป็นเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าที่จากโครงการ ดิจิทัล วอลเล็ต ขอข้อมูลลงทะเบียน หรือ เก็บค่าลงทะเบียนนั้น ขอให้ร้านค้าสามารถปฏิเสธได้เลย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ