เลขา กกต. เผยแล้ว พงศธร ก้าวไกล สมัคร ส.ส.ได้หรือไม่

เลขา กกต. เผยแล้ว พงศธร ก้าวไกล สมัคร ส.ส.ได้หรือไม่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่สโมสรราชพฤกษ์ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณีนายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้สมัคร ส.ส.ก้าวไกล เขต 3 จังหวัดระยอง ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เข้าข่ายไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ ว่า ขอชี้แจงในหลักกฎหมายก่อนว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ บอกว่า เมื่อ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็ให้สิ้นสุดความเป็นผู้สมัคร นั่นหมายความว่าผู้สมัครสามารถไปสมัครรับเลือกตั้งถ้ามีการเลือกตั้งแทนในที่ว่างได้ แต่ ณ วันสมัครต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หมายความว่า ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ที่กกต.ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ไม่มีสถานะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว แต่ท่านก็เป็นผู้ที่อาจจะถูกเรียกให้เป็นผู้แทนราษฎรในลำดับถัดไปได้ถ้ากรณีตำแหน่งของพรรคการเมืองนั้นว่างลงตามมาตรา 105 (2)

หมายความว่า ผู้สมัครที่ระยองสามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ จริงๆ เมื่อพ้นจากความเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขาก็เป็นคนธรรมดา แต่ขอให้ ณ วันลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ของผู้สมัครส.ส. ได้” นายแสวง กล่าว

เมื่อถามว่า หากถึงคิวเรียกนายพงศธร มาเป็น ส.ส.แทน นายแสวง กล่าวว่า จะมีเรื่องของการสละสิทธิ์ ขอถอนชื่อ หรือไม่ก็แสดงเจตจำนงไม่ขอเป็นผู้ถูกเรียก ส่วนจะต้องแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักฐานอย่างไร รวมถึงต้องแสดงความจำนงก่อนจะเป็นส.ส.หรือไม่นั้นเป็นประเด็นที่สภาฯ ต้องพิจารณา และเราเองก็ต้องพิจารณา แต่วันนี้ ในฐานะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขาได้ทำถูกต้องตามระเบียบการรับสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อถามว่า ถ้าเลือกตั้งไม่ผ่านถือว่ายังเป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า มาตรา 105 (2) บอกว่าให้ เรียกผู้อยู่ในบัญชี แต่เจ้าตัวแสดงความจำนงว่า จะไม่ขอเป็นผู้ถูกเรียกเป็น ส.ส. สามารถข้ามชื่อได้เลย แต่ก็ต้องมาดูว่า ความต้องการของคนกับกฎหมายเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นคนประเด็นกับการเป็นผู้สมัคร เพราะวันนี้เราพิจารณาเรื่องการเป็นผู้สมัครเท่านั้น ดังนั้น วันนี้ ยืนยันว่าในประเด็นนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาของผู้สมัคร และไม่ได้เกิดเป็นกรณีแรก เป็นเรื่องที่เราดำเนินการตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ว่า เมื่อ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว การเป็นผู้สมัครก็สิ้นสุดลง

เมื่อถามถึงกรณีมีการประกาศว่า นายพงศธร เป็นผู้สมัครที่ไม่สียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ได้สอบถามรายละเอียดไปยัง กกต.ระยองแล้วหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า ได้รับรายงานเบื้องต้น การเสียภาษีไม่ใช่คุณสมบัติต้องห้าม แต่เป็นเงื่อนไขในการสมัครที่ทุกคนจะต้องยื่น ถ้าไม่ได้เสียก็ต้องยื่นแบบรับรองตนเองว่าไม่ได้เป็นผู้เสียภาษี ซึ่งกรณีของระยองผู้สมัครรับรองตัวเองว่า เขาไม่ได้เป็นผู้ต้องเสียภาษี ซึ่งกกต.ระยองได้รับรองเป็นผู้สมัครแล้ว ถือว่า ทำถูกต้องตามกระบวนการและรูปแบบของระเบียบสำนักงานกกต.

เมื่อถามว่า สังคมสงสัยว่าเป็นผู้ที่มีรายได้จากหลายทาง จะมีการหลบเลี่ยงไม่เสียภาษีหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า เป็นคนละประเด็น การเสียภาษีนั้นเป็นเรื่องของสรรพากร แต่ตอนนี้นี้เขาได้ทำตามแบบการลงสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อถามต่อว่า หากสรรพากรตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่แจ้งจะต้องย้อนกลับมาที่กกต.หรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า อย่างที่บอก เขาทำถูกต้องตามแบบเสียภาษี แล้วถ้าทางสรรพากรไปตรวจ ก็ต้องไปดูว่าผลเป็นอย่างไร ตนไม่อยากคาดคะเน ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่วันนี้เขาได้ทำครบถ้วนตามกระบวนการสมัครรับเลือกตั้ง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ