สสน.เฉลย ทำไม ฝนชอบตกช่วงบ่ายและค่ำ

สสน.เฉลย ทำไม ฝนชอบตกช่วงบ่ายและค่ำ

วันที่ 15 สิงหาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(สสน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ในฐานะ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ เปิดเผยสาเหตุ ที่มักจะมีฝนตกในช่วงเวลาเย็น หรือ ช่วงบ่ายถึงค่ำว่า เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ หากในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงฤดูร้อน โดยส่วนใหญ่ พายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้น จะมีความชื้นจากทะเลเข้ามา และเมื่อพัดผ่านเมืองที่มีความร้อนสะสมสูงช่วงกลางวัน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆในเมือง ที่ก่อให้เกิดความร้อนสะสม เช่น จากคอนกรีต แอร์ รถยนต์ เมื่อความชื้นเข้ามา หรือเกิดขึ้น ความชื้นจะยกตัวตกลงมาเป็นฝน เรียกฝนชนิดนี้ว่า คอนเวคทีฟเรน (convective rain)

แต่หากช่วงเวลานั้น เป็นฤดูฝน ที่ได้รับกระแสลมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พฤติกรรมของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีกำลังแรงช่วงบ่ายถึงค่ำ ซึ่งจริงๆแล้วที่กระแสลมนี้ มีกำลังแรงบ่ายถึงค่ำ หากไม่มีปัจจัยเหนี่ยวนำ ปัจจัยหลัก คือ ดวงอาทิตย์ ที่ส่องมายังผิวน้ำทะเล ทำให้ความชื้นระเหยและยกตัวขึ้น ลมพัดนำความชื้นแรงขึ้น จึงพัดตกลงมาเป็นฝน ซึ่งจะตรงกับช่วงเวลา บ่ายถึงค่ำ ที่ความชื้นพัดเข้ามาในเมือง เช่น พื้นที่กรุงเทพ เป็นต้น

ดังนั้นเมื่อเราเห็นพฤติกรรม 2 อย่าง จึงจะเห็นว่าส่วนใหญ่ ฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ มากกว่าช่วงอื่น

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไป ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ เช่นกรณีที่มีการก่อตัวของพายุในทะเลจีนใต้ และมีการเซ็ตตัวของร่องมรสุมเกิดขึ้น จะทำให้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีกำลังแรงต่อเนื่องทำให้ฝนอาจตกได้ตลอดทั้งวัน ไม่จำเป็นต้องตกช่วงบ่ายถึงค่ำ

หรือ ในช่วงที่เปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาว หรือ จากฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน ก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวพัดมาปะทะความชื้นในพื้นที่ ซึ่งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังแรงในช่วงเช้าตรู่ จึงจะเกิดฝนในช่วงเช้าเป็นส่วนใหญ่

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ