เครดิตแห่งชาติ เผย คนไทยเจน Y เก่งกู้เงิน สร้างหนี้เสียมากสุดในไทย

เครดิตแห่งชาติ เผย คนไทยเจน Y เก่งกู้เงิน สร้างหนี้เสียมากสุดในไทย

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือเครดิตบูโร กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคต คือ หากภาวะหนี้เสียยังเพิ่มขึ้นต่อไป คนไทยที่เคยพึ่งเงินกู้จากสถาบันการเงินจะเข้าข่ายถูกปฏิเสธสินเชื่อใหม่ถึง 10 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นหนี้เสีย 5.8 ล้านคน กลุ่มคนที่เข้าข่ายหนี้กำลังจะเสีย 1.01 ล้านคน และ 3.5 ล้านคนเป็นหนี้เสียจากยุคโรคระบาด CV-19

หากพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มสินเชื่อโดยแบ่งตามช่วงอายุ หรือเจนเนอเรชั่น จะพบว่า กลุ่มคน Gen Y หรือคนที่มีอายุระหว่าง 23-43 ปี กู้เงินสูงสุด ส่งผลมีวงเงินสินเชื่อรวมกัน 5.8 ล้านล้านบาท กลุ่มรองลองมา คือ คน Gen X จำนวน 4.1 ล้านล้านบาท กลุ่มคนยุค Baby Boomer จำนวน 1.3 ล้านล้านบาท และกลุ่มคน Gen Z จำนวน 230,000 ล้านบาท

ที่สำคัญ คือกลุ่มคน Gen Y สร้างมูลค่าหนี้สูงสุดจากคนทุกกลุ่ม พบว่า กลุ่มคนอายุ 31 ปี กู้เงินซื้อรถยนต์มากที่สุด กลุ่มคนอายุ 32 ปี ใช้บริการสินเชื่อบุคคลมากที่สุด กลุ่มคนอายุ 41 ปี กู้เงินซื้อบ้านมากที่สุด และกลุ่มอายุ 43 ปี มีบัตรเครดิตมากที่สุด

สอดคล้องกับหนี้เสียในแต่กลุ่มเจนเนอเรชั่น พบว่า กลุ่มคน Gen Y ไม่เพียงมีหนี้เสียสูงที่สุด 370,000 ล้านบาท แต่ยังสร้างสถิติหนี้เสียสูงสุดของสินเชื่อทุกประเภทในไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้าน รถยนต์ บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเกษตร รองลงมา คือคน Gen X มีหนี้เสียรวมกัน 270,000 ล้านบาท ตามด้วย Baby Boomer จำนวน 87,000 ล้านล้านบาท และ Gen Z จำนวน 16,000 ล้านบาท

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ