พิธา เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังชวดเป็นนายกฯ

พิธา เคลื่อนไหวอีกครั้ง หลังชวดเป็นนายกฯ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ภายหลังการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ เป็นครั้งที่ 2 โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 748 คน การได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งคือ 375 คน

โดย ที่ประชุมรัฐสภาเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ญัตติเสนอชื่อนายพิธาเป็นญัตติที่ตกไปแล้ว ไม่สามารถเสนอชื่อนายพิธาซ้ำได้ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐธรรมนูญ ข้อ 41 ด้วยเสียง 395 ต่อ 312 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1 จากจำนวนผู้ลงมติ 715 คน

ล่าสุด นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตั้งแต่การเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม สังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว กาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม และประเทศไทยจะไม่มีวันกลับไปสู่จุดเดิมอีก ดังนั้น ต่อสู้ร่วมกันต่อไป เราชนะมาแล้วครึ่งทาง อีกครึ่งทางขอให้สู้ร่วมกันจนสำเร็จจงได้

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ