ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์

วันที่ 30 มิ.ย. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ว.ป.ร.2, ภ.ป.ร.3 ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ครั้นเสด็จเข้าศาลาบัณณรศภาค สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับน้ำจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายใน และงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานน้ำส่วนพระองค์ที่มือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำหลวงอาบศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี พระราชทานที่ทรวงอก ชาวพนักงานประโคม แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานสุกำศพเรียบร้อยแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงถวายพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระมาลาส่วนพระองค์

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร เสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 10 รูปบังสุกุล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีธรรม 4 รูปขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม ประทับพระราชอาสน์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1 จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากศาลาบัณณรศภาค เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ