ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ครั้นเสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลรายงานจำนวนเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงในวันวิสาขบูชา และวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจิมเทียนทุกเล่มที่ทรงพระราชอุทิศ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม แล้วเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงคม

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางประเคนพัดยศเปรียญแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค และ 6 ประโยค ปี 2566 จำนวน 366 รูป

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลคาถา ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ เรือเอกหญิง สุธิญา พูนเอียด, รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายธีร์วีร์ แพบัว และรางวัลที่ 3 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พิมพวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ