เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด อุณหภูมิพุ่งสูงมาก วันนี้ร้อนจัด เตือนระวังลมแดด

เปิดรายชื่อ 5 จังหวัด อุณหภูมิพุ่งสูงมาก วันนี้ร้อนจัด เตือนระวังลมแดด

วันที่ 23 พ.ค. 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อน วันที่ 23-25 พ.ค. 66 โดยวันที่ 23 พ.ค. นี้ ในพื้นที่หลายจังหวัดมีค่าดัชนีความร้อนที่อยู่ในระดับที่ถือว่าอันตราย ระวังลมแดด

คาดการณ์ค่าดัชนีความร้อนวันที่ 23 พ.ค. 66

เพชรบูรณ์ ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 49.6 องศาเซลเซียส

โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 44.4 องศาเซลเซียส

บางนา กทม. ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.9 องศาเซลเซียส

สัตหีบ จ.ชลบุรี ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.7 องศาเซลเซียส

ภูเก็ต ค่าคาดหมายดัชนีความร้อน 53.9 องศาเซลเซียส

อนึ่ง ค่าดัชนีความร้อน คือ อุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในขณะนั้นว่าอากาศร้อนเป็นอย่างไร หรือ อุณหภูมิที่ปรากฏขณะนั้นเป็นเช่นไร โดยการนำเอาค่าอุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้จริง และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมาทำการวิเคราะห์หาค่าที่เป็นตัวแทนของอุณหภูมิที่คนเรารู้สึกได้ในสภาวะอากาศขณะนั้น (ไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง)

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ