บริษัทยักษ์ใหญ่ นิปปอนสตีลฯ ก็ไม่ไหว ล่าสุดสั่งพนักงานหยุดงานแล้ว

บริษัทยักษ์ใหญ่ นิปปอนสตีลฯ ก็ไม่ไหว ล่าสุดสั่งพนักงานหยุดงานแล้ว

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทนิปปอนสตีล สตีล โพรเซสซิ่ง ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม NIPPON STEEL จากประเทศญี่ปุ่น ก็ได้ออกประกาศขอให้พนักงานหยุดงานชั่วคราวแล้ว โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า

เนื่องจากความต้องการใช้วัตถุดิบจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ จึงส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตของบริษัท ทำให้ไม่สามารถเดินแผนงานปกติได้

ส่งผลให้บริษัทต้องปรับลดกำลังการผลิตลงถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการผลิตเป็นระยะชั่วคราว ประกอบกับจำนวนวันทำงานในเดือน พ ย นี้มีทั้งหมด 24 วัน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกำลังการผลิตที่มีในอัตราปกติและจากใบสั่งซื้อในเดือน พ ย นี้ ของลูกค้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กำลังการผลิตสูงกว่ายอดสั่งซื้ออยู่มากบริษัท

ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดงานชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 พ ศ 2551 มาตรา 75 โดยการหยุดงานดังกล่าวให้มีผลทั้งในส่วนสำนักงานและส่วนโรงงานทั้งหมดในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นให้พนักงานบางส่วนงาน หรือบางคนต้องมาปฏิบัติงานในวันดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งในช่วงที่พนักงานหยุดงานเป็นการชั่วคราว บริษัทฯ จะจ่ายดังนี้

จ่ายเงินจำนวน 75% ของค่าจ้างในวันทำงานปกติที่พนักงานได้รับ

สำหรับพนักงานบางคนที่ต้องมาทำงานในวันกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้ตามปกติ

การให้หยุดงานนี้จะไม่มีผลใดๆ กับการคำนวณเบี้ยขยัน หรือการประเมินผลการปฏิบัดิงาน

หวังว่าพนักงานจะเข้าใจความจำเป็นการหยุดงานชั่วคราวและขอขอบคุณในความร่วมมือของพนักงานทุกคน หากหากปริมาณยอดการสั่งซื้อมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะมีการประกาศให้พนักงานทราบเป็นระยะๆ ไป

ขอบคุณที่มาจาก บริษัทนิปปอนสตีล สตีล โพรเซสซิ่ง ประเทศไทย จำกัด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ