เตือนผู้ได้สิทธิ ชิมช้อปใช้ รอบแรกอย่านิ่งนอนใจ แนะไปใช้ก่อนถูกตัดเงินหมดกระเป๋า

เตือนผู้ได้สิทธิ ชิมช้อปใช้ รอบแรกอย่านิ่งนอนใจ แนะไปใช้ก่อนถูกตัดเงินหมดกระเป๋า

หลังจากที่รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการ ชิมช้อปใช้ เพื่อให้ประชาชนไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อรับสิทธิ์รับเงิน คนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดี ได้มีประชาชนไปใช้สิทธิ์ตามต่างจังหวัดกันจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดได้มีรายงานว่า นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตือนผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้วันแรก ที่ได้ยืนยันและเปิดระบบแล้ว ให้รีบใช้จ่ายเงินบางส่วนครั้งแรกภายใน 14 วัน เพื่อป้องกันระบบตัดคืนเงิน โดยข้อกำหนดหนึ่งของโครงการชิมช้อปใช้ คือให้ประชาชนที่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ต้องเปิดใช้ครั้งแรกภายใน 14 วัน เพื่อป้องกันระบบตัดเงินคืน โดยกลุ่มแรกที่จะครบกำหนดก็คือผู้ที่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ในวันแรก แต่ระบบไม่ได้กำหนดให้จ่ายให้หมดภายในครั้งเดียว จึงไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในครั้งเดียวเท่านั่น ส่วนที่เหลือสามารถนำไปใช้ยังสถานที่อื่นๆ ภายในจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้ได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.62

นอกจากนี้ นายธนกร กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านมองว่าโครงการชิมช้อปใช้เอื้อประโยชน์ให้กับห้างค้าปลีกรายใหญ่ว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่ในห้างค้าปลีกใหญ่ๆ แต่กระทรวงมีตัวเลขชัดเจน และมีการประเมินติดตามตลอดว่ามีเพียง 19.78% ทันที่อยู่ในกลุ่มห้าง-ร้านใหญ่ แต่ที่เหลือใช้ในร้านค้าชุมชน ร้านโชห่วย ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านของชุมชนของชาวบ้านจำนวนมากที่เข้าร่วมโครงการนี้ อีกทั้งกระจายตัวไปยังพื้นที่ต่างๆ

โดยประชาชนสามารถตรวจสอบหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.ชิมช้อปใช้.com หรือเปิดแอปพลิเคชั่น Google Map โดยจะแสดงข้อความ ร้านค้าชิมช้อปใช้ ขึ้นกำกับหลังชื่อร้านค้านั้นๆ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ