ชิมช้อปใช้เฟส 2 เลิกแจกเงินฟรี 1,000

ชิมช้อปใช้เฟส 2 เลิกแจกเงินฟรี 1,000

หลังจากที่รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการ ชิมช้อปใช้ โดยให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ชิมช้อปใช้ เพื่อรับสิทธิ์รับ 1,000 บาท ซึ่งรัฐบาลได้จำกัดให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งหมด 10 ล้านคน ปัจจุบันเหลือสิทธิ์อีกเพียงหนึ่งพันกว่าสิทธิ์เท่านั้น นับว่าโครงการดังกล่าวก็ได้ผ่านไปด้วยดี

ล่าสุด รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าโครงการชิมช้อปใช้เฟส 2 ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งศึกษาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เปิดลงทะเบียนได้ต่อเนื่องทันทีภายในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเงินส่วนตัวออกมาใช้จ่าย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,000,000 - 2,000,000 คน แต่จะไม่มีการแจกเงินให้ฟรี 1,000 บาท เหมือนกับระยะแรก แต่จะเพิ่มสิทธิ์ในกระเป๋าที่ 2 ของเงินคืน 15% โดยจะเพิ่มมากขึ้นจาก 4,500 บาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายแทน

ซึ่งโครงการชิมช้อปใช้เฟส 2 นี้จะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ และจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ