ลูกศิษย์อาลัย พระพรหมวชิรเมธาจารย์ ละสังขารแล้ว

ลูกศิษย์อาลัย พระพรหมวชิรเมธาจารย์ ละสังขารแล้ว

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม รายงานข่าวแจ้งว่า เพจวัดโสมนัสวิหาร ได้เผยแพร่กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศ-พ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินทโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธรรมยุต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ ดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. อัญเชิญสรีระร่าง พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) มายัง ศาลา 80 ปี

เวลา 09.30-16.00 น. พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร และญาติโยม สาธุชน สรงน้ำศ-พ

เวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศ-พ

ขอกราบอาราธนา ขออารธนา พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามณร และเจริญพรเชิญ คณะศิษยานุศิษย์ ญาติโยมสาธุชน เข้าสรงน้ำศพตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้นนี้

ทั้งนี้มีรายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พระพรหมวชิรเมธาจารย์ ได้ละสังขารแล้วอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สิริอายุ 94 ปี พรรษา 73

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ