เตือนระวัง พายุโซนร้อน

เตือนระวัง พายุโซนร้อน

ก่อนออกจากบ้านเช็กดินฟ้าอากาศกันก่อนนะครับ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 กรมอุตุนิยมวิทย า รายงานอัพเดตพายุสถานการณ์พายุค่ำวันที่ 7/9/64

– พายุโซนร้อน โกนเซิน (CONSON) ที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 9 กันยายน 2564 และจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันยายน 2564

– ส่วน พายุโซนร้อน จันทู (CHANTHU) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ค่อนไปทางเหนือ

ขณะนี้พายุทั้งสองลูกยังไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย แต่ต้องติดตามเป็นระยะๆ หลังจากพายุนี้เคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ หมายเหตุ โกนเซิน(CONSON) หมายถึง ชื่อโบราณสถานแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม ตั้งชื่อโดย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่วน จันทู (CHANTHU) หมายถึง ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งชื่อโดย ราชอาณาจักรกัมพูชา

ขอบคุณ ข่าวสด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ