วิธีการแกล้งมะนาว เร่งให้ออกนอกฤดูกาล

วิธีการแกล้งมะนาว เร่งให้ออกนอกฤดูกาล

เรียกได้ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงข้าวยากหมากแพงจริงๆค่ะ โดยเฉพาะพวกผักต่างๆ เช่น มะนาว ที่เรียกได้ว่าตอนนี้ แพงเอาการเลยทีเดียว ดังนั้นวันนี้ มุมข่าว เสนออีกเทคนิคในการบังคับมะนาวออกลูกนอกฤดูนั่นคือ “การแกล้งมะนาว” ด้วยการคลุมถุงที่โคนต้น นักวิชาการเกษตรแห่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ทดลองทำวิธีบังคับมะนาวออกลูกด้วยการคลุมถุง ซึ่งจากผลการทดลองพบว่ามะนาวนั้นสามารถออกดอกออกผลดกไม่แพ้ฤดูกาลของมะนาวเลยทีเดียว

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ต้นมะนาวที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป (ปลูกในบ่อซีเมนต์ )

2. แผ่นพลาสติกคำหนาหรือถุงดำแบบหนา

3. เชือก

วิธีการทำ

1 ในขั้นตอนแรกให้เราเริ่มจากการปลิดดอกและผลของมะนาวที่ติดในช่วงฤดูกาลออกให้หมด

2 จากนั้นงดการให้น้ำและปุ๋ยและทำการคลุมถุงดำให้มิดบ่อซีเมนต์ที่ทำการปลูกมะนาว

3 จากนั้นให้คลุมด้วยถุงดำไว้ประมาณ 15-30 วัน เมื่อครบเวลาให้เปิดถุงพลาสติกที่คลุมออก จะพบว่าต้นมะนาวจะเริ่มโทรมลงและใบมะนาวจะเริ่มร่วง จากนั้นเริ่มทำการให้น้ำให้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ในอัตราส่วน 100-150 กรัม/ต้น

4 เมื่อระยะเวลานไปต้นมะนาวจะเริ่มแตกยอดอ่อนและออกดอกออกผลทันที

5 ระหว่างนี้ก็ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยต้นมะนาวสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็จะมีมะนาวนอกฤดูไว้จำหน่ายและรับประทานในครัวเรือนแล้ว

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : มนต์สรรค์ สุโพธิ์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ