ประกาศลด ค่าน้ำประปา

ประกาศลด ค่าน้ำประปา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เพจ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าน้ำประปา 10% มีผลแล้วในรอบใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายน 2564 ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกว่า 146.5 ล้านบาท ครอบคลุมลูกค้า กปภ. กว่า 4.59 ล้านรายหรือ 95% ทั่วประเทศ

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ