3 กลุ่ม วันนี้เงินเข้าแล้ว

3 กลุ่ม วันนี้เงินเข้าแล้ว

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เพจ นครินทร์ กลิ่นซ้อน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า

กรมบัญชีกลาง โอนเงิน

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

2 เบี้ยความพิการ

3 เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ประจำเดือนมิถุนายน 2564  ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564

วันนี้อย่าลืมไปเช็กกันนะครับ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ