กรมสมเด็จพระเทพฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เพจ ร้อยเอ็ดทีวี กรมสมเด็จพระเทพฯ'เสด็จฯทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด” 20 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลตรีธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ถวายรายงานการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี มีส่วนราชการ ข้าราชการมณฑลทหารบกที่ 27 ครอบครัวและประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยได้นำกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และได้ดำเนินกิจกรรมประกอบไปด้วย การปลูกผักปลอดภัย การปลูกไม้ผล เลี้ยงปลานิลจิตรลดา ไก่ประดู่หางดำ เป็ดไข่บางปะกง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไว้สำหรับใช้ในโครงการ การเพาะเลี้ยงเห็ดป่าธรรมชาติ การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม เพื่อใช้บริโภคในหน่วยและจำหน่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชธรรมชาติ

ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ได้ขยายผลออกสู่ชุมชน โดยพลทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามวาระ ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว 4 รุ่น จำนวน 427 นาย ขยายผลไปสู่ชุมชน จำนวน 4,270 คน โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย จำนวน 2 โรงเรียน นักเรียน 320 คน และมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 242 ราย

โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกมะม่วงมหาชนกบริเวณหน้าป้ายโครงการทหารพันธุ์ดี ต่อจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27 กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกท่ี 27 ทรงเยี่ยมผู้แทนราษฎรเครือข่ายโครงการ“บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โดยมีผู้แทนครู นักเรียนและทหารพันธุ์ดีปลดประจำการ เฝ้ารับเสด็จฯ

ต่อจากนั้น ทรงปล่อยปลานิลจิตรลดา จำนวน 999 ตัว ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชแก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ และเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี้ บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าฯถวาย ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ขอบคุณภาพและข่าวฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทบ. 27

ทะเบียนพระที่นั่ง 2560

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ