เพิ่มสิทธิ เราชนะ

เพิ่มสิทธิ เราชนะ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมร่วมกับทีมเศรษฐกิจ เพื่อหางบประมาณ จัดทำโครงการเยียวยาภาคเอกชน และประชาชน ในห้วงที่มีการแพร่กระจาย CV19 ระลอกใหม่ ที่จะมีมาตรการสร้างงาน และช่วยคนที่ตกงาน หลังจากจัดทำโครงการ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และ เราชนะ มาแล้ว

เพิ่มสิทธิเราชนะ

และเมื่อวานนี้ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบเพิ่มสิทธิให้ประชาชน 2,400,000 คน ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เข้าถึงโครงการ เราชนะ พร้อมเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว ไม่ได้รับสิทธิให้เข้าไปทบทวนสิทธิกับหน่วยงานที่ตรวจสอบข้อมูล อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังจังหวัด ให้เสร็จภายใน 13 พฤษภาคม และขยายเวลาใช้เงินได้จนถึง 30 มิถุนายน ในวงเงินคนละ 7,000 บาท ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ได้สิทธิมีจำนวน 33.5 ล้านคน จากเดิม 31.1 ล้านคน

ขอบคุณ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ