นางสงกรานต์ ปี 64 นาม รากษสเทวี

นางสงกรานต์ ปี 64 นาม รากษสเทวี

วันที่ 30 มีนาคม 64 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดวธ. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.นำชมกิจกรรมรณรงค์ สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปีพุทธศักราช 2564 ทั้งการสรงน้ำพระพุทธรูป ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและชมการสาธิตการทำชุดรดน้ำ 4 ภาค

นางสงกรานต์

นายอิทธิพล กล่าวว่า วธ.มีนโยบายในการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติด้วยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ จึงรณรงค์การจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ทำให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจในคุณค่าสาระที่สำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ ช่วยปลูกฝังค่านิยมความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานเทศกาลประเพณีต่างๆ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า สำหรับสงกรานต์วิถีใหม่ เป็นการจัดงานตามแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เช่น งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสใกล้ชิด

งดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและ “สืบสานวัฒนธรรม” เป็นการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ตามแบบแผนที่ดีงาม เช่น สรงน้ำพระ ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รวมทั้งรณรงค์เชิญชวนการแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นหรือชุดไทยย้อนยุค เข้าร่วมกิจกรรม

รมว.วธ.กล่าวต่อว่า วธ.ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ จัดงานเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด“สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหารและมีกิจกรรม ณ บริเวณฮอลล์ 1 รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ประกอบด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญในยุคสมัยต่างๆ 10 องค์ เช่น พระไภษัชยคุรุนาคปรก พระพุทธรูปฉันสมอ ซึ่งอัญเชิญมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะ นิทรรศการความรู้สาระคุณค่าเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ชุด “สงกรานต์บานชื่น รื่นเริง หรรษา”และชุด“ฟ้อนที”

กิจกรรมทางศาสนา “เย็นธรรม เย็นใจ วิถีใหม่วันสงกรานต์”และการเสวนาธรรมจากรายการคลิกใจให้ธรรม ทรูปลูกปัญญา การสาธิตผลิตภัณฑ์ไทย เช่น แกะสลักผักและผลไม้ ร้อยมาลัย น้ำอบไทย น้ำปรุง การออกร้านค้าชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย มะม่วงน้ำปลาหวาน ข้าวเกรียบว่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปี2564 มีประกาศสงกรานต์ ดังนี้ปีฉลู (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน) ตรีศก จุลศักราช 1383 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที

นางสงกรานต์ ทรงนามว่า รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหาร โลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ เป็นพาหนะ วันที่ 16 เมษายน เวลา 07 นาฬิกา 37 นาที 12 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1383 ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็น ธงชัย, วันจันทร์ เป็น อธิบดี, วันเสาร์ เป็น อุบาทว์, วันพุธ เป็น โลกาวินาศ

ปีนี้ วันเสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตก ในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 6 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 0 ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล 1 ส่วน เสีย 9 ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีอาโป (น้ำ) น้ำมาก

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ