ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ

วันที่ 20 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดพระเนตรงานโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ