แนะเกษตรกรนำ ไม้ยืนต้น ค้ำประกันเงินกู้ ธกส ได้

แนะเกษตรกรนำ ไม้ยืนต้น ค้ำประกันเงินกู้ ธกส ได้

เดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็มีค่านะปลูกทิ้งๆไว้ใช้ค้ำประกันเงินกู้ได้ เมื่อวันที่ 26 พค เพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย CO VIDจนทำให้ขาดแคลนเงินทุนที่จะนำมาใช้จ่ายในครัวเรือน กระทรวงพาณิชย์

ได้แนะนำว่า ผู้ที่ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตัวเอง สามารถนำไม้ยืนต้นมีค่าที่ได้รับการจดทะเบียนมาใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันขอสินเชื่อตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ได้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจแล้ว สำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรที่ประสงค์จะกู้เงินโดยใช้ไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.

2. เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขั้นตอนการกู้เงินเป็นไปตามระเบียบของ ธ.ก.ส

โพสต์ดังกล่าว

สำหรับใครที่สนใจจะกู้เงิน สามารถติดต่อ ธกส ได้เลยครับ

ขอบคุณ ไทยคู่ฟ้า

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ