หลังเที่ยงคืนนี้ เตรียมเช็กโอน 1 ล้านคน

หลังเที่ยงคืนนี้ เตรียมเช็กโอน 1 ล้านคน

เรียกได้ว่าจะเข้าเดือนที่ 2 สำหรับการช่วยเหลืออาชีพ อิสระ นอกประกันสังคม โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บ เราไม่ทิ้งกัน หลายคนได้รับเงินแล้ว หลายๆคนยังไม่ได้ จากมาตราการ เราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาทแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID ผ่านการลงทะเบียน wwwเราไม่ทิ้งกันcom

ได้พักระบบจ่ายเงินระหว่างวันที่ 2ถึง4 พฤษภาคม 2563 และจะเริ่มทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิอีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถยื่นทบทวนสิทธิผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิบนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ ซึ่งหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับเงิน 5000 บาทดังเดิม

ด้านความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID หรือคณะกรรมการปลัด 10 กระทรวง ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่น ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงิน 5000 บาท เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเติม โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39000 ล้านบาท

สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิ การ บุตรแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน นอกจากการช่วยเหลือผู้ พิ การ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านแล้ว ยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต แต่ไม่ได้นับรวม นักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

อีกทั้ง ในกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ ลิเก ลำตัด ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อย่าง นักกีฬา นักมวย เป็นต้น ซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินจากเราไม่ทิ้งกัน

โดยในเบื้องต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้ว 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ 1000 บาท

ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2000 บาท และผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1000 บาท ขณะที่ คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฎศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงิน5000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติม ทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้น หลังจาก เราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือเงิน 5000 บาท

และสำหรับการโอนเงิน

วันที่ 1 พค 63 ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทย จำนวน 100000 ราย ธนาคารอื่นไม่มีการโอนวันนี้

วันจันทร์ที่ 4 พค 63 จ่ายอีก 100000 ราย เฉพาะธนาคารกรุงไทย

ส่วนวันอังคารที่ 5 พค 63 ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ 1 ล้านราย

และที่เหลือจะโอนภายในวันที่ 8 พค นี้ รวมแล้ว 2จุด4 ล้านคน

ภาพจาก Chananchida Singshawat

ทั้งนี้เป็นเวลาโดยประมาณ นะครับอาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดเพียงแต่เอาเวลาของคนที่ได้รับเงินแล้วมาแชร์กัน ก็ประมาณนี้นะครับ

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ