รีบเช็กเลยจ้า 3 วันเท่านั้น เปิดวัน รับเงินพิเศษ 7 เด้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รีบเช็กเลยจ้า 3 วันเท่านั้น เปิดวัน รับเงินพิเศษ 7 เด้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงิน 3 ประเภทอย่างแรกคือได้วงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือนโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้อย่างที่ 2 คือได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบขส. และรถไฟประเภทละ500 บาทต่อคนต่อเดือนอย่างที่ 3 ได้วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือนโดยนำบัตรไปซื้อก๊าซจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 50-100 บาทตามเกณฑ์รายได้โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 0-30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100 บาทส่วนผู้ที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปีได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิ์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ในเดือนถัดไปโดยผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร100 บาทได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 5 บาทถ้าจ่ายผ่านบัตร 1000 บาทได้คืน 50 บาทและหากใช้จ่ายผ่านบัตร10,000 บาทจะได้คืน 500 บาทโดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Money ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จะเริ่มให้ค่าน้ำ 100 บาทบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน

รวมทั้งยังได้ค่าไฟ 230 บาทบาทต่อคนต่อเดือนเงื่อนไขคือต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง กย. 2563

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ