โอนเยียวยา 5,000 ใครยังไม่สมัคร รีบเช็คด่วน

โอนเยียวยา 5,000 ใครยังไม่สมัคร รีบเช็คด่วน

หลังจากที่ทางรัฐบาล ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

โดยทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน ม.33 , ม.39 และ ม.40 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รายละ 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565ที่ผ่านมา เป็นรอบที่สอง ที่มีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกับตน ซึ่งต่อเนื่องกับการโอนเงินเยียวยารอบที่ 3 ที่จะโอนในวันที่ 14 มกราคม 2565 ซึ่งก็คือวันนี้นั่นเอง โดยสำนักงานประกันสังคมโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งการตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคม มีดังนี้

- เข้าไปที่เว็ปไซต์ www.sso.go.th เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง

- เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน

- กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้อง

- หากตรวจสอบแล้วพบว่า สถานะขึ้นสีเขียว แสดงว่าได้รับสิทธิเงินเยียวยาเข้าแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง แสดงว่า ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน ต้องรอรับเงินในรอบถัดไป

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนบันเทิง กลางคืน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัคร พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันนี้เท่านั้น และให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับ กระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น

ส่วนช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 มีดังนี้

- ผ่านเว็ปไซต์ www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบิ๊กซี

- สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

- หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประกอบด้วย

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15 - 65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

เรียบเรียง มุมข่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ